Sjukvård

Överbeläggningarna är ett faktum

Nu ska politikerna försöka ta tag i problemet med överbeläggningarna på de stora sjukhusen. Vårdplatsutredningen som presenterades i veckan, visar att det varje dag ligger 180 patienter för mycket på sjukhusen i regionen. Och behovet väntas öka de närmaste åren.

En möjlig åtgärd är att använda de mindre sjukhusen, för att minska belastningen på de större.

Men än är det för tidigt för politikerna att ge några klara besked om åtgärder och det kan ta tid, säger Helén Eliasson, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i regionen.