Helikopter flyger lågt över området

Idag kan det bullra extra mycket över vårt område. Man kommer nämligen flyga helikopter på låg höjd för att inspektera kraftledningsnätet.

Flygningarna pågår främst över kommuner längs med Bohuskusten, men också över Färgelanda och Vänersborg mellan klockan 10 och 18.

Du som har känsliga djur som kan störas av bullret uppmanas ta in djuren.