Västra Götaland

Underhållsskulder för 244 miljoner kronor

1:31 min

Drygt 7 000 personer i Västra Götalands län har hamnat hos kronofogden för att de inte betalat underhållsbidrag för sina barn. 7 300 personer skulder hos kronofogden till ett sammanlagt belopp på nästan 244 miljoner kronor.

Det kan snabbt ticka i väg. Tre barn gånger 1 273 kronor, drygt 3 800 kronor i månaden. I Västra Götaland har 7 300 personer skulder hos kronofogden till ett sammanlagt belopp på nästan 244 miljoner kronor.

Annika Sydberger Norrman på Kronofogdemyndigheten i Göteborg har djupintervjuat 20 personer som hamnat hos fogden för att de inte betalat underhållsbidrag.

– Vad som är väldigt klart och tydligt är att alla de här personerna som jag har intervjuat har verkligen velat betala sitt underhållsstöd. Men de har hamnat i situationer av olika anledningar som gjort att de helt enkelt inte har kunnat betala, Pengarna har inte räckt.

Ofta handlar det om stora förändringar i livssituationen.

– Till exempel arbetslöshet och sjukdom. Det kan ha varit dödsfall i familjen och det har varit personer som haft egna företag men som varit tvungna att avveckla dem av någon anledning, säger Annika Sydberger Norrman.

Störst skuld i Västra Götalands län har en man som bor i Lysekils kommun. Av hans totala skuld hos fogden på 342 000 kronor är 269 000 obetalda underhållsbidrag.

– Många gånger när man hamnar hos kronofogden så är det inte med bara en sorts skuld utan det är också med andra typer av skulder. Det bara understryker att det händer saker och ting i livet som gör att man inte kan betala. Det är inte så att man medvetet låter bli att betala underhållsstödet.

Annika Sydberger Norrman arbetar med förbyggande verksamhet och ser gärna att ett komplicerat regelverk ses över.

– Många gånger tror jag att det handlar om att det underhållsskyldige får rätt information. Det skall vara lätt att göra rätt, säger hon.

Annika Sydberger Norrman arbetar med förbyggande verksamhet och ser gärna att ett komplicerat regelverk ses över.