Vänersborg

Stödboende måste trygga arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket kräver att ett stödboende i Vänersborgs kommun utför åtgärder för att trygga en god arbetsmiljö.

Det var vid en inspektion i september som det framkom diskussioner när det gäller trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, särskilt vid ensamarbete.

Bland annat handlade det om jourrummets utformning och till exempel där synpunkter framkom på dörrens säkerhet.