Sotenäs

Nya ”hyresgäster” på Nordens Ark

Sex stycken fjällnära kor har flyttat in på Lantgården på Nordens Ark. Det handlar om den mest oförädlade av våra svenska lantraser, skriver Nordens Ark i ett pressmeddelande.

– Målet är att i framtiden ha en grupp med 35 dikor och kalvar som håller landskapet öppet genom att beta markerna, säger Emil Gunnarsson, förman för djurvården på Stiftelsen Nordens Ark i ett pressmeddelande.

Besättningar härstammar alla från tre gårdar i Härjedalen, Lappland och Jämtland. I dag finns drygt 400 registrerade djur i den genbank som är en grund för att bevara arten.