Trollhättan

Uppsagda vill få rätt i HD

21 personer – däribland en trollhättebo -- som sades upp från flygbolaget SAS för att de var för gamla, begär nu resning i Högsta domstolen.

De anställda förlorade tvistemålet mot bolaget i tingsrätten. Men de vill nu att HD ska prova ärendet och hänvisar bland annat till en EU-dom som de menar går stick i stäv med utgången i målet.

Även Arbetsdomstolens dom i våras, då uppsägningarna ogiltigförklarades och SAS tvingades betala 125 000 kronor till var och en av de uppsagda, finns med i underlaget för resningsansökan.