Oljeutsläppet på Tjörn

Oljesanerare har fått skador

7:32 min

Ett tiotal av de personer som arbetet med saneringen av olja på Tjörn har fått skador. 

Enligt Tor Haugen, vd Tjörns Miljö AB, och som lett saneringsarbetet, handlar det om problem i form av huvudvärk, yrsel och hudbesvär.

– Man har fått söka läkarvård, säger han.

Främst handlar det om personal från Hemvärnet som fått problem, men även personal från räddningstjänsten.

– Den här oljan är ju ingen jättegiftig olja, men den är inte hälsosam. Det är inte bensin eller diesel, utan det är tjockolja som man använder till att driva stora fartyg med, säger Tor Haugen.

Personal som arbetet med saneringen har haft på sig heltäckande overoller och haft tillgång till andningsskydd och handskar.

– Så man ska inte ha behövt få särskilt mycket olja på sig, säger Tor Haugen.

Vad beror det på att flera ändå fått besvär?

– Tyvärr har det visat sig att alla har inte nyttjat all den skyddsutrustning som funnits tillgänglig.