Trollhättan

Polisen släpper krav på Fallens dagar

Polisen i Västra Götaland överklagar att Kulturkalaset i Göteborg 2010 inte behöver betala räkningen för poliskostnaderna på 1,4 miljoner kronor. Däremot överklagas inte beslutet om att Fallens dagar i Trollhättan slipper betala.

– Det är viktigt att vi får en vägledande dom i Högsta förvaltningsrätten för sådana här ärenden, säger Hans-Olof Sandén, stabschef vid polisen i Västra Götaland, till TT.

Kammarrätten kom fram till att arrangemanget inte var vinstdrivande på det sätt som gör det möjligt för polisen att ta betalt.

Polisen i Västra Götaland överklagar inte kammarrättens beslut att Fallens Dag i Trollhättan slipper betala sin räkning för poliskostnaderna.

Kulturkalaset vill polisen däremot ha ytterligare synpunkter på.

– Det vi vill ha prövat främst är hur vi ska hantera frågan om vinstsyfte, säger Hans-Olof Sandén.

Det finns nämligen också en dom från Kammarrätten i Jönköping, om en matfestival i Skövde, som ger ett annat besked än domen från Göteborg.

– I viss mån står domarna i strid med varandra, säger Sandén.

I Göteborg är arrangören inte betalningsskyldig, men i Skövde fick polisen ta betalt. Och arrangörerna är enligt polisens syn jämförbara.

Både Göteborg och Skövde hör till samma polismyndighet, fast med två olika kammarrätter. Och i det här fallet, enligt polisen, med olika tolkning av lagen.

TT