Sjöbodarna i Sunnanå hamn

Mellerudspolitiker överklagar till HD

Fem av de Mellerudspolitiker som godkänd bygget av flytande sjöbodar i Sunnanå hamn, och som fälldes för tjänstefel i hovrätten, överklagar domen till Högsta Domstolen.

Det var sex politiker och en före detta stadsarkitekt från Melleruds kommun som fälldes för tjänstefel i hovrätten. Straffet blev dagsböter och så fick de betala sina advokatkostnader.

Trots förlusten i hovrätten hoppas de nu på Högsta domstolen.

Det är mycket sällsynt att politiker fälls för tjänstefel. I detta fall för att de fattade beslut som stred mot den ursprungliga detaljplanen. Det gjorde att 48 sjöbodar byggdes på flytande pontoner i inloppet till Sunnanå hamn.

I dag är det sista dagen för att lämna in ett överklagande och hittills har fem politiker från den före detta bygg- och miljönämnden överklagat.

Deras advokater skriver inte vilka skäl eller nya bevis som finns för ett överklagande utan begär anstånd i en – och i något fall två månader – för att kunna komma in med mer material till Högsta domstolen.