Västra Götaland

Utredning föreslår skydd mot laserpekare

Samtliga 61 laserpekare som beslagtagits av polisen i Västra Götaland sedan 2009 bedöms som så starka att de är farliga. Det visar en riskundersökning som polisens arbetsmiljökommitté har tagit del av.

Ingen polis som träffats av laserpekarna har fått någon bestående ögonskada, men utredarna förslår ändå att alla poliser i yttre tjänst förses med skyddsglasögon.