Politik

Ingen enighet i partiledarfrågan

1:25 min

Kristdemokraterna i Norra Älvsborg är inte eniga. Därför kommer det inget förslag därifrån vem som skall vara partiledare efter rikstinget i januari.

Splittringen i Västsverige är stor. Norra Älvsborg gör som partidistriktet i Bohuslän – och väljer att inte nominera någon till partiledarposten – inte Göran Hägglund, inte utmanaren Mats Odell.

– När vi hade vårt styrelsemöte konstaterade vi att åsikterna går isär. Vi har många olika tankar och åsikter om partiledarskapet. Under kvällen insåg vi att vi inte hittade fram till någon majoritet. Ska man votera fram något namn måste man ju hitta någon majoritet åt något håll. Och det läget hittade inte jag, säger Andreas Vänerlöv, distriktsordförande i Norra Älvsborg.

Ingen omröstning alltså i Norra Älvsborg. I Bohuslän gick däremot distriktsstyrelsen till en votering som handlade om förtroendet för Göran Hägglund. En knapp majoritet sa sig inte ha förtroende för partiledaren --utan att enas om en motkandidat.

I landet som helhet har Göran Hägglund stöd av de flesta distrikt. I Västsverige är bilden splittrad. Södra Älvsborg har nominerat fyra namn utan rangordning och utan att offentliggöra dem. Distriktsstyrelserna i Skaraborg och Göteborg har enhälligt nominerat Hägglund.

På söndag kväll stänger nomineringskommittén, alltså valberedningen, dörren för nomineringar.

– Det skarpa läget kommer vi som distriktsstyrelse att få tillbaka i januari när valberedningen faktiskt har lagt fram ett skarpt förslag. Då kommer vi att få en anledning att votera är jag ganska övertygad om, säger Andreas Vänerlöv.

Partidistriktet i Norra Älvsborg tar alltså inte ställning. Men av distriktets 13 lokala avdelningar har sex nominerat Göran Hägglund, en har nominerat Mats Odell och en partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson. Fem avdelningar har avstått.