Saab

Konkursexperten om Saab: ”Överraskande”

7:36 min

Marie Karlsson Tuula, docent i civilrätt och expert på rekonstruktioner och konkurser, säger att det är väldigt ovanligt att en rekonstruktör ansöker om att en rekonstruktion ska upphöra.

– Det brukar vara borgenärerna som ansöker om att rekonstruktionen ska upphöra.

Enligt Karlsson Tuula innebär Lofalks agerande att han inte tror att rekonstruktionens syfte kan uppnås.

Nu är det upp till Vänersborgs tingsrätt att avgöra om rekonstruktionen ska avbrytas, som rekonstruktören Guy Lofalk vill, eller om rekonstruktionen ska fortsätta och Guy Lofalk byts ut, som Saabs ledning vill.

Vad tingsrätten beslutar hänger helt på det yttrande som Saab väntas lämna in som svar på Lofalks ansökan.

Det är också ganska ovanligt att företaget ifråga begär att rekonstruktören byts ut, enligt Karlsson Tuula.

Enligt Victor Muller har Lofalk gått bakom ryggen på Saab när han försökt få till en affär där de kinesiska bolagen går in som 100 procentiga ägare i Saab. Men Marie Karlsson Tuula kan inte svara på om det är tillåtet för Lofalk att försöka få till en sådan affär.

– Väldigt svårt att svara på.

För att lagen är luddig?

– Ja, det är den. Och det finns väldigt lite rättspraxis.

Hur bra var idén med en rekonstruktion?

– Jag vill inte säga att hovrätten gjorde en felaktig bedömning, men jag tror inte att jag delar deras uppfattning, med hänsyn till att de inte hade någon klar finansieringsplan, Saab, och inte heller en pågående produktion, säger Marie Karlsson Tuula.