Saab

Saab skriver brev till de anställda

Saabs vd Victor Muller skriver i ett brev till företagets anställda att Saab kommer bestrida att företagets rekonstruktion avbryts. Och att företaget inte har något förtroende för rekonstruktören Guy Lofalk.

Det är Victor Muller, Saabs vd, som har skrivit brevet som har skickat ut till Saabs anställda.
"Jag är mycket väl medveten om oron som den nya situationen bidrar till, inte minst vad gäller din anställningstrygghet och din kommande lön. Tro mig när jag säger att dessa saker har högsta prioritet när vi tar itu med situationen."

Muller fortsätter där han beskriver sin och företagets version om vad som under rekonstruktionen och att Saab inte längre har förtroende för rekonstruktören Guy Lofalk.

"Eftersom rekonstruktionen kräver viss finansiering och det blev osäkert om Youngman och Pang Da skulle finansiera Saab enligt förra veckans överenskomna plan, beslutade Swans ledning att närma sig North Street Capital, ett USA-baserat privat finansieringsbolag som var villigt att tillhandahålla 70 miljoner dollar i finansiering. Vi är av åsikten att denna summa mer än väl räcker för att fortsätta rekonstruktionen, i avvaktan på ett svar från Youngman och Pang Da. Lofalk var emellertid av en annan åsikt och beslöt, trots finansieringsåtagandet från North Street Capital, att - vid Tingsrätten i Vänersborg - igår ansöka om att gå ur rekonstruktionen. Vi kommer att bestrida denna ansökan om att avsluta rekonstruktionen och begära att få byta ut Lofalk."