Saab

Löner till Saab-anställda kan bli sen

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått en uppmaning från rekonstruktör Guy Lofalk om att betala ut lönegaranti för de Saabanställda även under oktober månad. Men de anställda på Saab har i förväg informerats om att oktoberlönen kan komma att bli försenad.

De 21 första dagarna täcks av den statliga lönegarantin, men beslutet från rekonstruktören Guy Lofalk kom in sent i fredags till länsstyrelsen i Västra Götaland vilket kan göra att pengarna inte hinner betalas ut på tisdagen när metallarna normalt ska få lön.
– Vi fick det på fax vid 18-tiden och började jobba med det i morse. Vi hoppas bli klara i dag, säger Magnus Berg, chef för ekonomienheten på länsstyrelsen.

Går allt enligt planerna får rekonstruktören pengarna på tisdagen och ska sedan betala ut dem till de anställda. Beroende på vilken bank man har kan det ta en eller ett par dagar.

Hur stor summan blir för oktober är ännu inte klart. För augusti och september har länsstyrelsen betalat ut 296 miljoner kronor inklusive sociala avgifter och preliminär skatt. Det är pengar som Saab normalt ska betala tillbaka när man lämnar rekonstruktionen.

De tio sista dagarna i oktober måste Saab betala självt eftersom lönegarantin bara sträcker sig till den 21 oktober, en månad efter att bolaget gick in i rekonstruktion. Enligt Gunilla Gustavs är det meningen att Saab ska täcka upp det som behövs.