Sverige

Ökning för plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd ökar igen i Sverige. Förra året dog 27 barn, jämfört med 13 barn 2007. Då var nivån som lägst efter en dramatisk ökning 137 barn 1990 .

På Barnavårdscentralen i Uddevalla är Johanna Hector med dottern Asta som ska idag ska få en spruta. Mamma Johanna säger att hon har känt en oro för att hennes dotter ska drabbas av plötslig spädbarnsdöd.

– När de pratar om det redan på förlossningen så är det klart att det hugger till och man tänker på om det går som förälder att göra något, så det inte blir så. Det känns läskigt att man ska behöva tänka på det men självklart gör man det eftersom man vet att det finns.

Sedan början av 90-talet har det antal barn som dör av plötslig spädbarnsdöd minskat drastiskt, anledningen till det tros vara ökad information om riskfaktorer till föräldrarna. Men nu har den trenden vänt igen.

Råd som ges till föräldrar för att minska riskerna är att låta barnen sova på rygg, i egen säng, att de ska ammas och att mamma och pappa ska låta bli nikotin i alla former.

Men enligt Anna-Carin Ringqvist, barnmorska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ammar allt färre mammor i Västra Götaland medan fler snusar.

– Vi (Västra Götaland) ligger inte bra till statistiskt när man jämför med Sverige. Och här kanske vi borde kampanja om det på något sätt, säger hon.

För det är just information som tros ligga bakom den kraftiga minskningen av plötslig spädbarnsdöd under 90-talet och början av 00-talet.

Johanna Hector tycker själv att hon har fått tillräcklig med information om hur man minskar risken för plötslig spädbarnsdöd, och säger att oron minskar ju äldre dottern Asta blir.

– Jag har känt att hon andas ju faktiskt. Så jag får inte skrämma upp mig själv för mycket heller, det är jättelätt att bli jätterädd.