Saabs rekonstruktör

Lofalk stämd på 11 miljoner kronor

Samtidigt som Saab i Trollhättan vill byta ut rekonstruktören Guy Lofalk så pågår en stämningsansökan i Lycksele tingsrätt där Lofalk krävs på drygt elva miljoner kronor. Stämningen står gruvföretaget Blaikengruvan AB för, ett företag Lofalk varit rekonstruktör för.

2007 inleddes en rekonstruktion av Blaikengruvan AB i Sorsele kommun, till rekonstruktör utsågs Guy Lofalk. Under rekonstruktionen fortsatte man att bryta zink, blymalm och guldmalm ur dagbrottet. De som utförde arbetet var företaget Kjin Schakt AB.

Men gruvan var inte tillräckligt lönsam, rekonstruktionen misslyckades och företaget försattes i konkurs.

Både konkursboet och rekonstruktören Guy Lofalk stämdes av Kjin Schakt AB som hävdar att Lofalk lovat dem så kallad superförmånsrätt, det vill säga att de ska få betalt före de andra som kräver Blaikengruvan på pengar. 

Tvisten med Blaikengruvans konkursbo, som rör sig om nära 14 miljoner kronor, kommer avgöras den 16 november. Under tiden har stämningen mot Lofalk varit vilande men de förhandlingarna kan nu komma att återupptas.

Men redan nu på fredag är Lofalk aktuell i tingsrätten i Vänersborg. Då avgörs om rekonstruktionen av Saab ska avbrytas, så som Lofalk begärt. Samtidigt hotar Saab att med att de i sin tur ska begära att Lofalk byts ut mot en ny rekonstruktör.