saab

Inga pengar till pensioner

Saab gjorde under förra året ingen inbetalning alls till stiftelsen för de anställdas pensioner, uppger TV 4 Nyheterna.

Pensionerna är försäkrade i bolaget PRI Pensionsgaranti, som nu kräver Saab på 187 miljoner kronor. Försäkringen innebär att pensionerna är garanterade.

Om Saab skulle gå i konkurs, är försäkringsbolagets fordran på konkursboet prioriterad. Det innebär att krav från andra fordringsägare, till exempel Saabs underleverantörer, får stå tillbaka.

Oklart om oktoberlön

Under 2009 betalade Saab 176 miljoner kronor till pensionsstiftelsen.

Det är ännu oklart om Saab har pengar så det räcker för den tredjedel av oktoberlönen som inte täcks av den statliga lönegarantin.

(TT)