Saab

Leverantören: ”Det pågår ett fult spel”

Det pågår en komplott och ett fult spel för att få bort Victor Muller och Vladimir Antonov från Saab Automobile. Det hävdar Lars Holmqvist, VD för underleverantörsorganisationen Clepa.

– Rekonstruktören har pratat med de två kontraktparterna, det vill säga Pang Da och Youngman, och då låtit antyda att de skulle kunna köpa bolaget billigare efter en konkurs. Om detta är sant, vilket jag då får förutsätta att det är, så har man förordat en konkurs för att sen kunna sälja ut bolaget billigare. Och det ligger absolut inte i leverantörernas intresse, säger han. 

Lars Holmqvist baserar sina anklagelser mot rekonstruktören Guy Lofalk på uppgifter som han fått dels från media, men också från de samtal han haft direkt med Saabs VD Victor Muller.

Enligt Holmqvist är Saab i dagsläget skyldiga de företag som han representerar en och en halv miljard kronor, pengar som med stor säkerhet är förlorade vid en konkurs. Så det ligger i underleverantörernas  intresse att rekonstruktionen, som nu är hotad, fortsätter.

Lars Holmqvist hoppas nu att Saab kan komma överens med Pang Da och Youngman, så att Saab kan börja betala av sina skulder till underlevernatörerna.

– Sen skulle vi kunna fortsätta leverera till dem, det skulle vara det bästa för oss, säger Holmqvist.