Saabs anställda

Ovanligt många ingenjörer försvinner från Saab

Trots krisen på Saab i Trollhättan så är det få av de anställda som väljer att lämna företaget. Men sedan i somras har fler ingenjörer än vanligt sagt upp sig.

Akademikerföreningen Sveriges ingenjörer, som organiserar ungefär hälften av Saabs ingenjörer, säger att omkring 15 procent av deras medlemmar har valt att sluta i år.

Även Ledarna ser att fler än vanligt slutar, medan Unionen inte har några siffror. Däremot är det få metallare som sagt upp sig.

Att det är just ingenjörer som slutar på Saab beror på att det finns en god arbetsmarknad för dem.