Strömstad

Lerskred kunde inte förutses

1:26 min

Lerskredet vid Rämne söder om Skee i går kväll, som stängt av väg 164 helt i dag, kunde inte förutses av vägbyggarna som arbetar med att bredda vägen. Det säger Trafikverkets projektledare Rune Andersson till P4 Väst.

Lera och jord har lossnat från det lodräta berget och täckt halva vägbanan, men man kan aldrig veta exakt hur berget ser ut bakom, menar Rune Andersson.

– Man borrar med ett visst intervall när man kollar efter berget, men att borra så tätt så att man hittar allting, det går inte.

Rune Andersson bedömer skredet som odramatiskt.

– När vi har fixat till den här slänten, så tror jag inte att det rasar igen, för det är fast berg bakom.

Geotekniker har kört utmed vägsträckan under dagen för att se om det finns risk för fler skred, nu när marken är så full av vatten. Den rasade slänten ska säkras med bergmassor, i stället för lera, och vara åtgärdad på fredag, säger Rune Andersson.

Men redan onsdag morgon kan trafiken släppas på, förutom tung trafik. Den är det stopp för under hela byggtiden på den sex kilometer långa vägsträckan mellan Valex och Rämne, som breddas och förstärks just nu.

Och som sagt, försäkra sig mot jordskred kan man inte, när marken blir tung av vatten, säger Rune Andersson.

– Du kan alltid välja om du vill lägga stora pengar på att undersöka allting i förväg och kanske slänga pengar i sjön.

– Man kan inte perforera marken med borrhål på varannan meter för då kostar det mycket mer än att bygga vägen, säger Rune Andersson.