Saabs konkurs

P4 Västs liverapportering från dagens presskonferens