Bengtsfors

Styret i Bengtsfors får skarp kritik

Den nya kommunorganisationen som sjösattes för drygt ett år sedan i Bengtsfors kommun får nu kritik av kommunrevisorerna.

De menar att den har inneburit en maktkoncentration både när det gäller politikerna och tjänstemännen, skriver Dalslänningen.

Enligt revisorerna finns det risk för tjänstemannastyre om maktkoncentrationen inte uppmärksammas.

Man menar också att väsentliga styrdokument och fungerande system för uppföljning av besliut saknas.