MUNKEDAL

Sörbygdens elever måste flytta

1:40 min

Högstadiet i Hedekas läggs ner och eleverna bussas till Munkedal. Fisketorps skola stängs och barnen körs till Hedekas. Men först till hösten 2013.

Det beslutet tog kommunfullmäktige i Munkedal igår kväll, efter en lång debatt och inför många tillresta Sörbygdenbor, som kämpat för sina skolor.

Socialdemokratiska kommunalrådet Åsa Karlsson la tilläggsyttrandet att skjuta upp skolflytten ett år och fick med sig majoriteten. Hon motiverade det med att förvaltningen behöver mer tid på sig att förbereda för nedläggningen av högstadiet i Hedekas och Fisketorps skola.

De båda föräldrarna Lene Ivarsson och Zinita Johansson, som P4 Väst talade med efter beslutet, var besvikna.
– Det känns tungt, för man vet inte riktigt var man ska hämta kraften till att komma vidare, sa Lene Ivarsson.

Politikernas tal om bättre kvalitet i skolan och att man gör detta för elevernas bästa, ger hon inte mycket för.
– Ja, man har ju hela tiden hävdat att det är för elevens bästa, men jag tycker man har vänt det till att det är för kommunens bästa.

Zinita Johansson har barn i Fisketorps skola och hon tycker att beslutet är negativt inte bara för att Fisketorps skola läggs ner.
– Att högstadiet läggs ner är en förlust för oss och det blir längre tid som barnen är borta från hemmet, ungefär tio timmar.
– Jag hoppas att vad som än händer så står vi starka och hittar nya lösningar, säger Zinita Johansson och nämner att de lagt in en friskoleansökan för Sörbygden.

Men båda poängterar att ett samarbete mellan politiker och alla berörda ändå skulle ha varit det bästa.
– Jag tycker fortfarande att det bästa hade varit en lösning med lärare, elever, rektorer, föräldrar i samarbete med politikerna, så att man hade kunnat se på skolan ur allas perspektiv, säger Lene Ivarsson.