Funktionshindrade oroas av handikappanpassad kollektivtrafik

Färdtjänsten kommer att hänvisa fler funktionshindrade till att ta bussen när kollektivtrafiken blir mer handikappanpassad.

Västtrafik har gjort upp en plan för hur man ska handikappanpassa kollektivtrafiken. 2010 ska 9 av 10 funktionshindrade kunna åka kollektivt.

Men handikapporganisationerna befarar att det kommer innebära stora försämringar för funktionshindrade.

Eva Jarl i Uddevalla är reumatiker och fick sin färdtjänst indragen i oktober i år. Hon är nu helt hänvisad till kollektivtrafiken, trots att hon blir mycket sämre av att åka buss.

Eva Jarl menar att Västtrafiks anspassning utgår från personer som är rullstolsburna. Många med andra funktionshinder som synskador och psykiska funktionshinder kommer att få stora problem om de hänvisas till busstrafiken istället för färdtjänst.