Kassörsuppdraget delas upp inom Metall avdelning 112

Metalls avdelning 112 har nu tagit nya steg för att städa upp efter den riksbekanta skandalen med sprit och porrklubbsbesök.

Det nya är att Metall har tillsatt en person som ska vara kassör och VD för Metall-avdelningens andra verksamheter än de rent fackliga - en kursgård och två stiftelser. Det är Torbjörn Rigemar som till vardags är kassör i Metalls avdelning i Göteborg.

Kassör i Metall 112-an är sedan några veckor Greger Nilsson, ombudsman från Lindesberg.