Dals Ed under 5 000 invånare och Uddevalla över 50 000

Norra Dalsland fortsätter att tappa befolkning. Statistiska Centralbyråns statsistik för de tre första kvartalen i år visar att antalet invånare i Bengtsfors har minskat med 96 och i Dals Ed med 42 hittills i år. Undantaget är Åmål som visar en liten ökning.

Dals Ed har nu mindre än 5 000 invånare medan Uddevalla för första gången har passerat 50 000-gränsen.

Åtta av de 14 kommunerna i vårt område har sjunkande befolkningstal i år och bara sex ökar sin befolkning. Störst uppgång har Trollhättan, Uddevalla och Strömstad.

Här är förändringarna i år med befolkningstalet inom parantes.

Kommuner som ökar:

Trollhättan 228 (53 148)

Uddevalla 136 (50 005)

Strömstad 131 (11 364)

Färgelanda 22 ( 6 863)

Åmål 17 (12 871)

Vänersborg 15 ( 37 116)

Kommunen som minskar:

Bengtsfors 96 (10 340)

Lilla Edet 77 (12 906)

Munkedal 63 (10 342)

Dals Ed 42 ( 4 972)

Lysekil 25 (14 773)

Mellerud 18 ( 9 774)

Sotenäs 7 ( 9 352)

Tanum 2 ( 12 286)