Psykiatrisamordnare vill ha mer pengar till psykvården

Regeringens psykiatrisamordnare, Anders Milton, vill rätta till bristerna inom psykvården. Han håller på att ta fram ett förslag som ska förhindra att patienter hamnar mellan stolarna.

Anders Miltons vill framför allt att den psykiatriska vården prioriteras genom att vården får mer pengar. Därmed skulle kommun och landsting kunna stärka sitt samarbete genom att ha fler anställda. Milton menar också att kommuner och landsting behöver se över rutinerna för hur de samarbetar eftersom detta fungerar dåligt på många håll.