HTU lockar fler "nät"-studenter med arbetarbakgrund

Sveriges nätuniversitet rekryterar fler studenter med arbetarbakgrund än vad den traditionella högskoleutbildningen gör. Men ungdomar med arbetarbakgrund är fortfarande underrepresenterade i högskolan totalt sett.

30 procent av nybörjarna vid nätuniversitetet kommer från arbetarhem. Motsvarande siffra för samtliga högskolenybörjare i landet är 24 procent.

Högskolan Trollhättan Uddevalla, HTU, är tredjen störst i landet när det gäller nätstudenter. Där studerar knappt 1400 av skolans dryga 6 000 studenter i nätuniversitetet.