Skadestånd för felaktig högskoleinformation

En student vid högskolan i Trollhättan Uddevalla, HTU, får 50 000 kronor i skadestånd från staten. Det sedan skolan startat en utbildning som skulle ge examen som skolan inte hade rätt att dela ut.

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla startade en utbildning som skulle ge en examen som skolan inte hade rätt att dela ut.
En av de som trodde på skolans utfästelser får nu 50 000 kronor i skadestånd av staten.
Studenten hade visserligen sett att skolan inte hade examensrätt för kursen de ordnade i företagsekonomi på så kallad D-nivå. Hon frågade därför prefekten på institutionen och fick beskedet att högskolan ansökt om att få examensrätt, men skulle svaret bli nej så skulle studenterna få sin examen via universitetet i Göteborg stället. Det fanns enligt skolans besked inga faror med att läsa företagsekonomi på D-nivå i Trollhättan/Uddevalla.
Verkligen visade sig dock vara annorlunda. Skolan fick avslag på sin begäran om examensrätt, universitetet i Göteborg ändrade sig och plötsligt fanns det ingen examen att ta för de som läst klart. Så småningom fick de hjälp via universitet i Örebro, men då hade de tappat tid och det är detta den kvinnliga studenten vill ha ersättning för bland annat. Hon ansåg att hon tappade tio månader på arbetsmarknaden med en förväntad ingångslön på 20 000 kronor.
Justitiekanslern, som nu ger henne 50 000 kronor, godtar i stort sett hennes beräkningar men anser att studenten också hade möjlighet att skaffa alternativ försörjning medan hon väntade på sin examen och väljer därmed 50 000 kronor som rimlig nivå. Studenten får också viss ersättning för resor med mera.
Högskoleverket var i oktober förra året kritisk till högskolan i Trollhättan/Uddevalla för deras agerande när det gällde utbildningen företagsekonomi. Informationen till studenterna var bristfällig och inkorrekt, enligt verket. Man kritiserade också det faktum att skolan erbjöd en utbildning där det var oklart hur eleverna skulle få sin examen. Flera studenter försenades också i sina utbildning. /TT