Pilsäter kritiserar förlikning mellan Presstödsnämnden och Bertilsson

-Skandal, det kallar folkpartiets riksdagsman Karin Pilsäter den förlikning som gjorts mellan Presstödsnämnden och tidningen Dalslänningens ägare Stig Bertilsson. Bertilsson fälldes för bedrägeri  i mitten av 90-talet och avsattes som moderat riksdagsman.

Karin Pilsäter tung folkpartist och kan mycket väl vara minister i en framtida borgerlig regering. Nu har hon grävt upp en uppgörelse från förra året mellan Presstödsnämnden och Stig Bertilsson i Vänersborg, tidningen Dalslänningens ägare och före detta moderat riksdagsman.
Bertilsson dömdes 1996 för bedrägeri i samband med presstöd till Dalslänningen. Han kämpade förgäves så högt han kunde i instanserna men fick inte upp målet i Högsta Domstolen. Och han blev avsatt som riksdagsman men vägrade betala tillbaka. Nu gällde det pengarna, presstödet - sammanlagt var fordran uppe i 3,5 miljoner med räntor osv. Och just innan just det här målet skulle upp i rätten, så blev parterna överens om att nämnden skulle nöja sig med en tiondel, 350.000 kr. Kanslichefen på nämnden, Åsa-Britt Karlsson, säger att det trots allt var billigast och bäst - presstödsnämnden hade redan lagt ut en halv miljon i juridiska kostnader.
och samma svar fick Karin Pilsäter i riksdagen av kulturminister Pär Nuder:
- det är en obegriplig stånd punkt, en myndighet har en skyldighet att visa på att man är rädd om skattebetalarnas pengar. Vad man här visat på är att brott lönar sig, aäger Karin Pilsäter.
Lasse Wieslander