Landshövdingen ser inget konstigt med att tilldelas lägenhet i centrala Stockholm

Västra Götalands landshövding Göte Bernhardsson är en av de makthavare som tilldelats lägenhet i centrala Stockholm. Den här gången är det en stiftelse som står under regeringen som delat ut lägenheter till politiker och höga statstjänstemän. Vår landshövding tycker inte han handlat moraliskt fel eller att han själv har något speciellt ansvar.
Stiftelsen bestämmer vem som får hyra lägenheterna.
Men om bostäderna hyrs ut till politiker och statstjänstemän, så borde det stå i stiftelsens stadgar, det menar Länsstyrelsen som har tillsynen över stiftelser. Annars borde lägenheterna vara tillgängliga för allmänheten.