Arkiv öppna för allmänheten

För sjätte året i rad anordnas idag, lördag, Arkivens dag i Sverige och hela Norden. Hela dagen hålls olika arkiv öppna för allmänheten. 

Syftet är att arkiven och deras möjligheter skall uppmärksammas mer än idag och att skapa en större förståelse för arkivens roll eftersom arkiven innehåller de viktigaste källorna till kunskapen om vår historia.
I Vänersborg tex. kan man på lördag besöka arkiv som Folkrörelsearkivet, Medicinhistoriska museét och Vänersborgs och Västragötalands Idrottsmuséum.