Farliga kemikalier funna i leksaker

Det finns farliga kemikalier i leksaker som säljs i Sverige även om det är låga halter. Tillexempel ghr koppar och barium hittas i färgpennor. Det konstateras i en undersökning som Sveriges Konsumentråd deltagit i och som omfattar leksaker från tio EU-länder.

Testerna har gjorts av den danska konsumentorganisationen Forbrukerrådet gjort. Forbrukerrådet lät göra mer än 200 tester på 80 olika leksaker som köpts in hos leksakskedjor runt om i Europa. Vad man sökte efter var halter av tungmetaller, lösningsmedel, mjukgörare, azofärger, konserveringsmedel och flamskyddsmedel. Av de åtta leksaker som Sveriges konsumentråd köpte in i en leksaksbutik i Stockholm innehöll hälften farliga ämnen, dock i mycket låga halter under de gränsvärden som finns i gällande EU-standard. 
I färgkritor hittades rester av tungmetallerna koppar och barium och i en leksakskaffebryggare spår av bromerade flamskyddsmedel. Ett sminkset avsett för barn från tre år innehöll ämnen som kan framkalla allergier. Spår av olika farliga ämnen, som ftalater och formaldehyd, fanns i merparten av de testade leksakerna.
-Halterna har inte analyserats och det går inte att säga om de är farliga för barn, säger Jan Bertoft, t f generalsekreterare vid Sveriges konsumentråd. Men att de farliga ämnena alls finns i leksaker som barn kanske biter i eller slickar på är oroväckande.
Konsumentrådet kommer enligt Bertoft att anmäla saken till Konsumentverket, med motiveringen att det rör sig om ett brott mot produktsäkerhetslagen. 
Men leksaksbranschen slår i från sig och hävdar att undersökningen inte ger några som helst belägg för att leksakerna skulle vara hälsofarliga för barn.
-Forbrukerrådet har noterat att det finns mycket små mängder av ämnena, men har inte tagit ställning till om det är farligt, säger Jon Vastrup, produktsäkerhetschef på danska leksaksföretaget Top Toy, som bland annat står bakom kedjorna Toys’R Us och BR Leksaker. Enligt Vastrup ligger nivåerna av farliga ämnen i de undersökta leksakerna produkter under EU-standarden, utom i två fall. /TT