Hyrpersonal minskar i sjukvården.

Sjukvården i Västra Götaland har nästan lyckats halvera utgifterna för inhyrd personal i regionen .
Förra året kostade inhyrning av vårdpersonal 400 miljoner kronor och i år kommer notan att blir som mest 250 miljoner.

NU-sjukvården har haft den högsta andelen inhyrd vårdpersonal i regionen och där kommer det också att ta längst tid att minska utgifterna.
Gunnar Söngren är chef för regionens personalstrategiska avdelning och han säger att de är på väg att minska ytterligare och vid årskiftet kommer bemanningsföretagen användas marginelt i regionen och då i första hand för att klara belastningstoppar.