Ny vänsterledare i Västra Götaland

Katarina Hansson, lärare och skolpolitiker från Uddevalla, har valts till ny ordförande för Vänsterpartiet i Västra Götaland.

Hon efterräder Rune Hjälm, Göteborg som nyligen lämnade vänsterpartiet i protest mot Lars Ohly och hans sätt att leda partiet.

Annette Ternstedt från Dals Långed ersätter en annan avhoppare, Gunilla Cederbom från Vänersborg, som suppleant i regionstyrelsen i Västra Götaland.