Hot om skärpt lagstiftning gällande alternativa bränslen

Miljöminister Lena Sommestad hotar med skärpt lagstiftning om oljebolagen inte snabbt bygger ut fler mackar med alternativa bränslen runt om i landet. Det finns ett hundratal tankställen i landet där bilisterna kan fylla på såna bränslen. Men utbyggnaden går för trögt, anser regeringen. Därför bjöd miljöministern igår in bränslebranschen till ett första möte för att försöka nå en överenskommelse om en frivillig och snabb utbyggnad. EU kräver i ett direktiv att de alternativa bränslena ska stå för 5,75 procent av den totala drivmedelsförsäljningen i medlemsländerna. Bakgrunden är de stadigt ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn.