Utsläppsrätter problem för Arctic Paper

Arctic Paper i Munkedal kan tvingas stänga halva året nästa år, på grund av utsläppsrätterna för koldioxid. Enligt Arctic Papers vd kan inte företaget begränsa sig till de utsläppsrätter Arctic Paper tilldelats. Utsläppsrätterna är en följd av att Sverige skrivit på Kyoto-protokollet som bland annat reglerar koldioxidutsläppen och Arctic Paper har överklagat tilldelningen av sina utsläppsrätter till Länsstyrelsen.
Det skriver Bohusläningen.