Göta Älv

Göta Älv hotas av stor skredsrisk

Många områden med bostäder och industrier i Göta älv-dalen har hög skredrisk, det visar Göta Älv-utredningen som statens geotekniska institut lämnade till regeringen idag. Och flera av dem ligger i vårt område.

– Om vi ska sammanfatta skredriskerna i Göta älv-dalen är det många områden med hög risknivå. Det är hög risk även i bebyggda områden, både bostäder och industri, säger Elvin Ottosson, chef för myndighetsfunktionen på Statens Geotekniska institut.

Bland de områden som har hög skredsrisk finns ett par styken som utmärker sig i vårt område. Det är till exempel Älvängens industriområde söder om lilla edet, Gäddabäck i Vänersborg, och Lilla Edets tätort.

Och riskerna för skred ökar generellt i området med de kommande klimatförändringarna, som kommer ge mer nederbörd, högre vattenflöde och större risk för erosion längs med älven.

Statens geotekniska institut menar nu att det är nödvändigt med åtgärder och vill att man över hela göta älvdalsområdet förbättrar erosionsskyddet så att älvstränderna klarar det ökade vattenflödet.

Men alla är inte lika oroliga.

– Jag är inte bekymrad för fem öre, säger Jim Erixon bor i Brattorp i Hjärtum, ett av de områden som klassats med hög skredrisk.

Är det någon här som är bekymrad över skredrisken?

--Inte av de som bor här, det tror jag inte.

Varför inte det?

– Därför att vi inte tror att det är någon större fara.