Arbetsmiljöverket ställer krav på Kronogårdskolan

Kraven som arbetsmiljöverket har ställt på Kronogårdskolan i Trollhättan på grund av den dåliga arbetsmiljön kräver både mycket tid och pengar, säger skolan rektor Elisabeth Persson till Sveriges Radio Väst. Hon hoppas nu att kommunen beslutar om att genomföra den tilltänkta renoveringen av skolan som i flera år skutits upp på framtiden. Även elever som har sina klassrum i det här huset känner av den dåliga miljön.