Väst

Viltstängsel ingen lösning

1:38 min

Viltstängsel kan göra mer skada än nytta på mindre vägar, det menar Mattias Olsson doktor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Stängslen ses ofta som en enkel lösning för att få ner olyckorna och de är effektiva vid stora motorvägar, men på mindre vägar kan de ge en falsk känsla av trygghet.

– Bara för att du sätter upp stängsel så behöver vägen inte bli bra i viltolyckssynpunkt. Du har fortfarande väldigt mycket stängselöppningar vid anslutande vägar. Om djuren då blir fast innanför stängslet kanske risken att de blir påkörda ökar, säger Mattias Olsson.

Motorvägarna är idag förhållandevis säkra men det sker ändå runt 40 000 viltolyckor om året vad gäller älg och rådjur. Det är på de mindre och medelstora vägarna som de flesta sker och viltstängsel är långt ifrån någon ideallösning.

– Vi bygger upp stängsel runt oss själva också, säger Mattias Olsson. Det är inte bara djuren som får stängsel, vi begränsar oss själva.

Det finns nya tekniska lösningar som tillsammans skulle kunna vara effektiva. Sensorer på bilar och utsatta platser kan varna för vilt i området. Man kan också ta bort vegetation längs vägarna för att ge bättre sikt, men mycket är också upp till oss själva som bilförare. Djuren är som mest aktiva i gryning och skymning och är som flest på hösten. Med det i åtanke och med lägre hastighet kan vi komma långt, säger Mattias Olsson.

– Dom (djuren) finns ju överallt runt om oss. Och det är ju det som gör att det sker så mycket viltolyckor i Sverige. Det är det vi måste lära oss att anpassa oss till för att kunna samexistera.