Tanum

Vindkraft möter motstånd

Vindkraftsparkerna möter motstånd i Tanums kommun. Det är grannarna till en planerad vindkraftspark i Mungseröd som överklagar länsstyrelsens positiva beslut.

Anledningen är att de störs av bullret och är rädda för att fastighetsvärdet kommer att sjunka.

Det är företaget Eolus Vind som planerar vindkraftspark med åtta vindkraftsverk.

Tanums kommun har inte haft några invändningar och länsstyrelsen har sagt ja till etableringen.