Sotenäs

Brandvakter kollar påskeldar

0:49 min

I Sotenäs har påskeldandet gått för långt med ungdomar som eldar saker man inte ska och nu tar man hjälp av inhyrda väktare för att få stopp på problemet.

– Det är ingen som bryr sig om vad som sägs i tidningar och radio eller när vi pratar med ungdomar i skolan, därför har vi fått hyra in väktare för att få ordning på eldandet, säger Peter Bergman, räddningschef i Sotenäs kommun.

Det är framförallt dubbdäck som hamnar i eldarna, men även plast och andra miljöfarliga saker som skapar en svart och hälsofarlig rök.

Två stycken inhyrda väktare kommer nu att hålla koll på eldarna under dan och kvällen.

 – Väktarna har redan börjat prata med barnen, för i några av de färdigbyggda eldarna låg det redan däck.

Hur har väktarna blivit bemötta?

– Barnen förstår ju att de inte får elda däck. Det är bara det att de tycker att det är kul. De som bor i området har kommit fram till väktarna och sagt att det är bra att de tar tag i problemet.

Fråga