Tjörnsanering kan skada miljön

0:44 min

Tjörns kommun får nu kritik för sin saneringsmetod efter det stora oljeutsläppet som drabbade ön i mitten av september.

Oljeutsläppet, som är det största någonsin på västkusten, orsakades av en fartygsolycka väster om Danmark. För att få bort oljan från klipporna så använder kommunen ett så kallat kallavfettningsmedel. Ett medel som bland annat innehåller lacknafta.

Det är havs- och vattenmyndigheten mycket kritiska till:

– Det är en industrikemikalie som inte är avsedd att användas ute i naturmiljö. Vid allt för hårdför sanering kan det bli så att naturen tar längre tid på sig att återhämta sig än om man inte sanerar, eller om man slutar vid grovsaneringen, säger utredaren Jessica Hjärpe-Olausson.

Enligt henne kan medlet inte lösas upp i vatten utan tas upp av djuren i havet och förs sedan upp i näringskedjan. Medlet skadar också och förstör ekosystemet på klipporna.

– Riskerna är helt enkelt inte tillräckligt utredda, anser Jessica Hjärpe-Olausson.