Saabs konkurs

Muller och Lofalk möts i rätten

Om en vecka ska Saabs tidigare vd Victor Muller till Vänersborgs tingsrätt som en del i konkursutredningen. Då ska han bland annat träffa rekonstruktören Guy Lofalk.

 Ett antal personer är kallade till tingrätten på måndag i nästa veckan för att bekräfta bilden av Saabs skulder och tillgångar.

Då ska de som var ansvariga på Saab, den gamla ledningen, bekräfta att bouppteckningen är riktig, och att inga skulder eller tillgångar har utelämnats eller lagts till så vitt de vet.

Nio personer från den gamla ledningen är kallade, och dessutom alltså rekontruktören Guy Lofalk, som ville att rekonstruktionen skulle avbrytas, till skillnad från vd-n Victor Muller.

Tingsrätten gör ingen prövning och fattar inga beslut i samband med det här mötet.

Men redan idag ska konkursförvaltarna lämna in bouppteckningen för Saab Automobile och dotterbolagen Powertrain och Saab Tools. Dessutom är det sista dagen för spekulanterna att lägga sina slutbud på konkursboet.