Saab

17.00 skulle Saab-buden vara inne

I dag är en milstolpe på Saab Automobiles resa genom konkursen. De intressenter som vill köpa konkursboet måste lägga sina slutbud. Det uppges finnas en handfull spekulanter.

Bland annat uppges kinesiska Youngman och indiska Mahindra lämna in bud i dag.

Och så redovisas bouppteckningen med svar på hur många som har fordringar på Saab. Det är redan känt att skulderna uppgår till 12-13 miljarder kronor. Många borgenärer lär bli lottlösa eftersom skulderna vida överstiger tillgångarna.

Enligt uppgifter till P4 Väst skulle slutbuden vara inlämnade till Saabs konkursförvaltare senaste klockan 17.00 i dag.