Saabs bouppteckningen

Saab har skulder på 13 miljarder

Saabs sammanlagda skulder är 13 miljarder kronor men konkursboets tillgångar är bara 3,6 miljarder.


Saab har visat sig vara i en klass för sig när det handlar om att generera förluster. När Spyker tog över för två år sedan hade bolaget blivit av med skulder på runt tio miljarder kronor tack vare ett offentligt ackord.

Men skulderna har fortsatt att skena iväg. När bouppteckningarna för Saab Automobile och dotterbolagen Powertrain och Tools lämnades in på tisdagen till Vänersborgs tingsrätt lyste siffran 13 miljarder

Konkursförvaltarna skriver i sin sammanfattning att de har betalat ut lönegarantipengar till cirka 3 600 anställda på Saab-bolagen med sammanlagt 570 miljoner kronor.

De tidigare Saabanställda, cirka 3 600 personer, har fordringar i konkurserna på sammanlagt 513 miljoner kronor.

Det handlar om sådant som inte täckts av lönegarantin.

Enligt konkursförvaltarna kan de som varit anställda på Saab Automobile inte räkna med att få ut något, medan de anställda i dotterbolaget Powertrain kan få en viss del.

Under konkursen och företagsrekonstruktionen har staten betalat ut sammanlagt cirka 870 miljoner kronor i lönegaranti.

Totalt finns det därmed skulder kopplade till de anställda på nästan 1,4 miljarder kronor.

Saab har också, enligt bouppteckningen en nettoskuld på ytterligare 606 miljoner kronor.

När konkursförvaltarna har skrapat ihop allt av värde kommer man upp i 3,6 miljarder kronor. En stor post är de immateriella rättigheterna för modeller och den knappt halvfärdiga Phoenixplattformen som beräknas till 560 miljoner kronor. Men det hänger på vad intressenterna är beredda att betala för Saab. Fristen för slutbud har nu gått ut.

Saabs sammanlagda skuld är 13 miljarder kronor. Därtill kommer cirka 2,2 miljarder som betalats av General Motors till Saab Automobile AB som en betalning av såkallade preferensaktier, en sorts som akite som ger företräde vid till exempel utdelninge efter en konkurs.

När det gäller konkursen av Saab Tools uppgår Tools skulder till 425 miljoner kronor. Saab Powertrain har skulder på 1,2 miljarder kronor.

Fråga