Saabs konkurs

Saabs fastighetsaffär ska granskas

Konkursförvaltarna flaggar i sin bouppteckning bland annat för att affären då Saabs fastigheter såldes ska granskas ytterligare. Förvaltarna ifrågasätter den lösning som då innebar att 50,1 procent av aktierna i Automobile Property AB såldes av Saab till ett fastighetskonsortium lett av Hemfosa AB.

Det bolaget, döpt till Trollhättan Property Investors AB, övertog då också panträtten för aktierna, som säkerhet för Saabs hyresavtal för fabrikslokalerna.

Panträtten för aktierna fanns tidigare hos Riksgälden.

Det här kan, enligt konkursförvaltarna, kollidera med konkurslagens återvinningsbestämmelser.

TT