Högskolan HTU sparar

För första gången måste HTU, högskolan Trollhättan Uddevalla spara, minska utbudet av kurser och säga upp personal.

Anledningen är att högskolan utbildat fler elever än vad de får betalt för av staten. Eftersom HTU har ett uppdrag av regeringen att erbjuda utbildningar inom till exempel teknik är det inte antalet sökade studenter som avgör vilka kurser som nu har fått stryka på foten. Bland andra har populära kurser på institutionen individ och samhälle tagits bort, medan kurser som tidigare ställts in på grund av klent intresse finns kvar.