Uddevalla

John Bauergymnasiet får kritik

Lärare som inte är utbildade för sitt jobb och elever som går ut gymnasiet utan att kunna fortsätta studera på högskola- det är en del av Skolinspektionens kritik efter en granskning av John Bauergymnasiet i Uddevalla.

Det är en del av en större gransking som Skolinspektionen gör av många fristående gymnasieskolor i landet.

Den här gången har man tittat närmare på de nio John Bauer-gymnasier som drivs av en huvudman som heter Ultra Education i Norden. Och en av dom skolorna är alltså den i Uddevalla.

När skolan fick besök av Skolinspektionen i november ifjol hade den 313 elever, de flesta från Uddevalla och Trollhättan, och 26 lärare. Den ligger på gamla I 17-området i Uddevalla, och är ganska nystartad. Våren 2011 gick de första eleverna ut sin treåriga gymansieutbildning.

I rapporten skriver Skolinspektionen att resultaten 2011 är påtagligt lägre än genomsnittet i landet, och att det dessutom går åt fel håll, det märks en försämring.

Slutsatsen är att skolan måste vidta åtgärder så att alla elever når lägst grundläggande behörighet till universitet och högskolor.

Det finns en hel del som är positivt också- aktiva och engagerade lärare och elever som är positiva och känner sig trygga i skolan

.I rapporten har man spaltat upp kritiken på ett antal områden, och en viktig del är förstås detta med att alla lärare inte har utbildning och kompetens för den undervisning som de ska bedriva. Av de 26 lärarna är det sex som saknar utbildning för dom ämnen som dom undervisar i- bland annat matte engelska, franska och spanska, där saknar lärarna tillräcklig utbildning.

Eleverna har inte heller riktigt klart för sig vad som gäller för praktiken på en del utbildningar, det som kallas den arbetsplatsförlagda utbildningen- dom har inte fått tillräcklig information om vilka kurser och hur många poäng som ska ingå där- men där har lärarna och rektorn en annan uppfattning, de hävdar att informationen är klar och tydlig.

De allra flesta av de nio John Bauergymnasier som granskats får samma kritik som skolan i Uddevalla- sämre betygspoäng än genomsnittet och för att man har lägre andel elever som går ur skolan utan att vara behöriga att plugga vidare.

Skräckexemplen är vissa utbildningar på John Bauergymnasierna i Karlstad, där bara hälften av eleverna har högskolebehörighet, och skolan i Linköping som har 64 procent.