Saabs konkurs

De möts igen – Muller och Lofalk

I dag möts Saabs tidigare rekonstruktör Guy Lofalk och Victor Muller för första gången sedan konkursen och Mullers hårda kritik. I dag ska den tidigare ledningen ska godkänna bouppteckning.

Saab hade skulder på 13 miljarder kronor och bara tillgångar på ungefär 3,6 miljarder. Det var slutsatsen man kunde dra av bouppteckningensom konkursförvaltarna har gjort.

I dag ska den förra ledningen för Saab, med Victor Muller i spets, titta närmare på bouppteckningen och under ed säga att den är, så vitt de vet, korrekt. Det handlar om att inga tillgångar eller skulder felaktigt har tagits med eller utelämnats.

– Det viktiga är framförallt att det inte finns andra tillgångar som företrädaren känner till. Syftet är att sätta lite press och få företrädaren att eventuellt ändra sig, kan man säga, och berätta om det finns ytterligare tillgångar, säger Johan Sölveland, advokat och konkursförvaltare på Glimstedts advokatbyrå.

Innan sammanträdet får alla i ledningen som är kallade möjlighet att titta igenom bouppteckningen och diskutera den med konkursförvaltarna. Men det är inte ovanligt att det ändå finns delade uppfattningar.

– Då är det normala att Tingsrätten gör en notering om det i protokollet. Till exempel att företrädaren anser att en viss tillgång kanske inte ska vara där eller inte ska ha den värderingen som förvaltarna har antecknat. Men det kan även vara på skuldsidan man har olika uppfattningar om vissa skulder ska vara med eller inte i bouppteckningen, säger Johan Sölveland.

Till sammanträdet är dessutom rekonstruktören Guy Lofalk kallade, det var han som ville att rekonstruktionen skulle avbrytas. Det fanns tydliga meningsskiljaktigheter mellan honom och Victor Muller och nu möts de för första gången sedan konkursen.